Ara

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Tarihçe

09.07.2021 18:51

Elazığ SağlıkYüksekokulu Bakanlar kurulunun 10.10.1996 tarih ve 96/8655 sayılı kararı ile lisans düzeyinde eğitim yapmak üzere Fırat Üniversitesi bünyesinde 1996 yılında kurulmuştur. 1997- 1998 eğitim-öğretim yılında öğrenci alımına başlanmıştır. 1996 yılında kurulan Elazığ Sağlık Yüksekokulu, 2016 yılından itibaren Sağlık Bilimleri Fakültesi adı altında çalışmalarını sürdürmektedir. Hemşirelik ve Ebelik Bölümü; eğitim - öğretim ve akademik faaliyetleri, 2015 yılına kadar “Elazığ Sağlık Yüksekokulu” bünyesinde sürdürmüştür.  Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Sağlık Bilimleri Yüksekokulu bünyesinde 2009 tarihinde kurulmuş olup ilk olarak 2014-2015 eğitim-öğretim yılında 41 öğrenci alarak eğitim-öğretim faaliyetlerine başlamıştır.Beslenme ve Diyetetik, Ebelik,  Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Hemşirelik bölümlerinin bulunduğu fakültemizde 4 yıllık lisans eğitimi verilmektedir. Sağlık Bilimleri Fakültesinde 3 Profesör, 3 Doçent, 12 Dr. Öğretim Üyesi, 2 Uzman, 15 Araştırma Görevlisi, 12 Öğretim Görevlisi görev yapmaktadır. Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsüne bağlı olarak 2015-2016 Eğitim-Öğretim yılında Hemşirelik Anabilim Dalında yüksek lisans eğitim programı başlatılmıştır.

Hızlı Erişim